Beauty salon
Huidverbetering & Wellbeing

Energetische therapie 

Bij Art in beauty zien wij de mens als een holistisch geheel. Geest  beïnvloedt het lichaam & huid en andersom. Energetische therapie en healing zijn een vorm van geestelijke en lichamelijke ondersteuning en zorgen voor een beter welbevinden. Hierdoor kunt u weer gaan stralen.

Deze therapie kan hulp geven bij het hervinden van balans, zorgt voor een beter welbevinden en meer gevoelens van geluk, tevredenheid en acceptatie. 


Wat doet een energetische therapeut?

Bij energetische therapie gaat men er vanuit dat ieder mens een energieveld heeft waar gevoelens en gedachtenpatronen zijn waar te nemen. Zowel positieve als negatieve. Wanneer men last heeft van negatieve gevoelens en gedachtenpatronen kan energetische therapie uitkomst bieden. 
Door objectief en liefdevol in te voelen in het energieveld van de cliënt kan er contact gemaakt met de vaak negatieve gevoelens en gedachtenpatronen. Door er bewust aandacht aan te geven en de oorzaak te achterhalen kunnen deze patronen oplossen. 


Bij welke klachten kan energetische therapie helpen?

  • Angstklachten
  • Verdriet
  • Boosheid
  • Onzekerheid
  • Huidklachten
  • Hoogsensitieve ervaringen / HSP
  • Gevoelens van verlies
  • Vermoeidheid
  • Burnout
  • Rouwverwerking

Na energetische therapie ervaren de meeste mensen direct meer balans en rust. Het kan ook zijn dat onverwerkte gevoelens later alsnog naar boven komen om daarna losgelaten te worden.

Wilt u een afspraak maken?

Klik dan op "Healing" en klik dan "Energie  behandeling".